Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zamieniu - 2017/18

  Grono pedagogiczne:
 1. mgr Monika Baranowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego
 2. mgr Eliza Bagińska – nauczycielka języka polskiego.
 3. Anna Bieniak - nauczyciel języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych
 4. mgr Maria Bieniak – nauczycielka wychowania przedszkolnego
 5. mgr Sylwia Brannan - nauczycielka języka angielskiego
 6. mgr Kamila Ciszkowska - nauczycielka oddziału przedszkolnego
 7. mgr Iwona Glanas – nauczycielka historii, WOS i geografii
 8. mgr Alina Gortych – nauczycielka nauczania zintegrowanego
 9. mgr Łukasz Grasiak - edukacja dla bezpieczeństwa
 10. mgr Anna Ignaczak – nauczycielka plastyki, sztuki, bibliotekarz
 11. mgr Joanna Janicka - nauczycielka języka polskiego
 12. mgr inż. Mieczysław Kamiński – nauczyciel informatyki i techniki
 13. mgr Olga Kosmynina - Georgiev - nauczycielka języka rosyjskiego
 14. mgr Teresa Królak - nauczycielka fizyki
 15. mgr Anna Lasota - Cacko - nauczycielka oddziału przedszkolnego
 16. mgr Krzysztof Mikulski – nauczyciel WF-u
 17. mgr Urszula Młoduchowska - logopeda
 18. mgr Elżbieta Niedzielak – nauczycielka przyrody, wychowania przedszkolnego
 19. mgr Danuta Pielichowska-Araźna – nauczycielka WF-u
 20. mgr Anna Ratyńska – nauczycielka religii
 21. mgr Magdalena Rolf Murawska - nauczycielka geografii
 22. mgr Alicja Sowa – nauczycielka nauczania zintegrowanego
 23. mgr Stelęgowska Marzena – nauczycielka wychowania przedszkolnego
 24. mgr Anna Szklanko – nauczycielka nauczania zintegrowanego
 25. mgr Alina Szydłowska – nauczycielka biologii i chemii
 26. mgr Monika Wieczorek – nauczycielka matematyki
 27. mgr Agnieszka Wierzbicka - logopeda
 28. mgr Joanna Wilińska-Polkowska - psycholog
 29. mgr Małgorzata Zaborowska - nauczycielka oddziału przedszkolnego 3-latki
Pracownicy administracyjno - obsługowi:
 1. Iwona Ciszkowska - pracownik obsługowy
 2. Grażyna Fruba - pracownik obsługowy
 3. Barbara Gałązka – pracownik obsługowy
 4. Grzegorz Jackiewicz – pracownik obsługowy
 5. Krystyna Lebida - pracownik administracyjny
 6. Urszula Olwenicka - pracownik obsługowy
 7. Aneta Pechcin - pracownik obsługowy
 8. Grażyna Szuba – pracownik obsługowy
 9. Agata Witkowska – pracownik obsługowy