REKRUTACJA 2019/2020
do przedszkola i do klasy I
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ZamieniuREKRUTACJA 2018/2019
do przedszkola i do klasy I
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

Uchwała Nr XLI/300/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
- wraz z załącznikami


Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedzkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2018/2019.
- wraz z załącznikamiPRZEDSZKOLE

pliki do pobrania:

              Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

              Oświadczenie rodzica - praca

              Oświadczenie rodzica - samotne wychowywanie

              Oświadczenie rodzica - wielodzietność
PRZEDSZKOLE - dla kontynujących pobyt w przedszkolu w 2018/2019

pliki do pobrania:

              Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnejKLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

pliki do pobrania:

              Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej


REKRUTACJA 2017/2018
do PRZEDSZKOLA
w ZESPOLE SZKÓŁ im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w ZAMIENIUPRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice! Dyrekcja Zespołu Szkół w Zamieniu informuje, w dniach od 30 marca do 14 kwietnia odbędzie się rekrutacja do naszego przedszkola.
Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać z sekretariatu przedszkola lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 14 kwietnia.

pliki do pobrania:

              Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

              Oświadczenie rodzica - praca

              Oświadczenie rodzica - samotne wychowywanie

              Oświadczenie rodzica - wielodzietność
PRZEDSZKOLE - dla kontynujących pobyt w przedszkolu w 2017/2018

pliki do pobrania:

              DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
REKRUTACJA 2016
DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIUPRZEDSZKOLE

Dyrektor Zespołu Szkół w Zamieniu informuje, że od 22 lutego 2016r. rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.
Dotyczy to grupy wiekowej 3-latki. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj.
Ostateczny termin zgłoszenia dziecka do przedszkola mija 11 marca 2016r.

pliki do pobrania:
              Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
             

REKRUTACJA 2014
DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIUPRZEDSZKOLE

Zarządzenie Nr 2/2014
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.


Zarządzenie Nr 3/2014
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu.

pliki do pobrania:
              Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
              Deklaracja kontynuacji
              Oświadczenie
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zarządzenie Nr 4/2014
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klasy pierwszej szkoły podstawowej Szkoły Podstawowej w Zamieniu.

pliki do pobrania:
              Wniosek
PUBLICZNE GIMNAZJUM

Zarządzenie Nr 5/2014
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klasy pierwszej szkoły Publicznego Gimnazjum w Zamieniu.

pliki do pobrania:
              Wniosek
              Zgłoszenie