Portret patrona szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego
autorstwa pani Anny Ignaczak

Portret patrona szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego, autorstwa pani Anny Ignaczak