Absolwenci Szkół
w Zamieniu
  • od roku szkolnego 1939/1940 do 1944/45 w Zamieniu były klasy szkoły podstawowej działającej w okresie II Wojny Światowej.

  • od roku szkolnego 1945/46 do 1965/66 w Zamieniu były klasy szkoły podstawowej 7-letniej.

  • od roku szkolnego 1966/67 do 1999/2000 w Zamieniu były klasy szkoły podstawowej 8-letniej.

  • w roku szkolnym 1998/99 Szkołę w Zamieniu opuszczaję pierwsi absolwenci szkoły podstawowej 6-letniej.

  • od roku szkolnego 1999/2000 do 2002/03 w Zamieniu były klasy gimnazjum jako oddział Gimnazjum w Starej Niedziałce.

  • od roku szkolnego 2003/04 w Zamieniu działa Zespół Szkół w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

  • 1 września 2006 roku otwarcie nowego budynek Zespołu Szkół w Zamieniu, nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i przekazanie jej pierwszego w historii szkoły sztandaru.

  • w roku szkolnym 2015/2016 Szkołę w Zamieniu opuszcza ostatni rocznik absolwentów szkoły podstawowej 6-letniej. Szkoła podstawowa 6-letnia zakończyły swoje istnienie.

  • po dwóch latach przerwy spowodowanej przedłużeniem cyklu edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 opuszczają mury szkoły uczniowie pierwszego rocznika 8-letniej szkoły podstawowej.

  • w czerwcu 2019 roku opuszcza szkołę ostatni rocznik 3-letniego gimnazjum. Gimnazja zakończyły swoje istnienie.